Voorschoten

Duurzaamheidstafel: Voorschoten op koers met energiebesparing

De ambitie in de Regionale Energie Strategie is dat het energiegebruik in 2030 11 procent lager moet zijn dan in 2014. Gaat dat lukken? Vragen? Commentaar? Laat het op het weten op deze site of mail naar: duurzaamheidstafel.voorschoten@gmail.com.

In april 2021 hebben de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland afspraken gemaakt over de energietransitie. De ambitie in de Regionale Energie Strategie is dat het energiegebruik in 2030 11 procent lager moet zijn dan in 2014. In april 2023 kwamen de laatste energiegegevens beschikbaar en dat levert het volgende beeld op:

Een paar opmerkingen:

• Het jaar 2020 laat een sterke vermindering zien die grotendeels kwam door minder mobiliteit tijdens de coronapandemie.

• In het jaar 2021 is er een stijging veroorzaakt door weer toegenomen mobiliteit en een relatief koude winter.

• Met spanning wordt gewacht op de gegevens van het jaar 2022, een jaar waarin op basis van landelijke gegevens minder gas verstookt is door de hoge gasprijs en een relatief zachte winter. Die gegevens komen in de komende maanden beschikbaar.

• De grafiek geeft het verbruik weer in terawattuur, één TWh is één miljoen kWh (de eenheid waarin huishoudens elektriciteit afrekenen).

Ligt Voorschoten op koers?

Wat valt op:

• Voorschoten lijkt het goed te doen en op weg om het gestelde doel te halen.

• De cijfers van 2020 en 2021 zijn echter vertekend vanwege de coronapandemie en de daarmee gekoppelde vermindering van de mobiliteit. De cijfers van 2022 zullen een belangrijk signaal afgeven.

En drie omliggende gemeenten?

Wat valt op in Leiden: vergelijkbaar met het verbruik van de hele regio.

Wat valt op in Oegstgeest: In de jaren 2020 en 2021 gaat het verbruik erg omhoog, de coronadip die we voor alle andere gemeentes zien in 2020 is hier nauwelijks zichtbaar. Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak

Wat valt op in Alphen: op de goede weg, vergelijkbare trend met Voorschoten.