Voorschoten

Wat is 'Voorschoten voor Duurzaamheid'?

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan razendsnel. Maar één ding is zeker: een duurzame toekomst is noodzakelijk. Duurzaamheid gaat om meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het minimaliseren van het restafval. Het gaat om bewustwording en het besef dat een duurzame manier van leven en ondernemen, tegenwoordig een zeer haalbare en zelfs rendabele toekomst is. Maar het gaat er ook om wat we nu al kunnen doen, de toekomst start immers nu. Als gemeente nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid. Maar dit kan de gemeente niet alleen: dit doet de gemeente samen met partners, ondernemers en inwoners. Daarom heeft de gemeente initiatief genomen om samen met partners uit de gemeente de campagne 'Voorschoten voor Duurzaamheid' te starten. De aankomende jaren gaan we onder deze naam en vlag aan de slag met de thema's die rondom duurzaamheid een plek verdienen in onze gemeente.