Voorschoten

Een duurzame school

Aan de slag met het verduurzamen van een school

Wil je aan de slag met het verduurzamen van het schoolgebouw en/of schoolplein? Of wil je in de les aandacht besteden aan energie en klimaat? Op deze pagina vind je ideeën en informatie over financiering.

Een duurzaam gebouw en schoolplein

Scholen dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van een duurzaam Voorschoten. De schoolbesturen kunnen op eigen initiatief maatregelen nemen om de CO2-emissies terug te dringen. De gemeente wil de schoolbesturen waar mogelijk ondersteunen om zoveel mogelijk maatregelen te nemen.

Met kleine maatregelen is het mogelijk om direct energie te gaan besparen. Voor de grootschalige aanpak is het belangrijk om te weten welke besparingen mogelijk zijn. De gemeente zet in op een spoedig vervolg samen met de scholen, zodat de mogelijkheden om te besparen ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet in behaald resultaat.

Er bestaan verschillende duurzame initiatieven waar scholen aan mee kunnen doen:

Scholen kunnen zonder grote investeringen zelf al veel doen om energie te besparen. Kleine maatregelen om uw school direct te verduurzamen:

 • Afstellen van verwarming en ventilatie op de tijden dat de school open is.
 • Regelmatig (jaarlijks) onderhoud van ventilatiesystemen (vervangen vieze filters).
 • Vervangen van oude niet zuinige apparatuur (koelkasten, computers, koffiezetters).
 • Het team en de leerlingen coachen op gedrag (computers uitzetten, beamers, digitale borden, verlichting, in de winter sluiten van ramen en deuren, verwarming op stand 2-3).
 • Toepassen van energiezuinige verlichting.
 • Inregelen verwarmingsinstallatie.
 • Toepassen thermostaatkranen.
 • Toepassen van monitoring.

Educatieve pakketten

Er zijn verschillende educatieve pakketten op het gebied van het besparen van energie en duurzaamheid. Via GroenGelinkt vind je veel aanbieders van lespakketten voor energie, klimaat en duurzaamheid.

Mogelijkheden voor financiering

Scholen kunnen gebruikmaken van diverse bestaande subsidies:

 • ISDE-subsidie voor toepassing van duurzame warmte opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers, isolatie.
 • SDE++-subsidie voor zonnepanelen op een aansluiting voor grootverbruikers (een organisatie die veel energie gebruikt).
 • De provincie Zuid-Holland heeft de regeling Zonnig Zuid-Holland. Dit is een subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op grote daken met te weinig draagkracht (het gewicht dat een dak kan dragen) voor gewone panelen.
Meer weten over dit project?
 • Gemeente Voorschoten

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten