Voorschoten

Gemeenteraad Voorschoten stelt beleid voor klimaatadaptatie vast

Door: Gemeente Voorschoten

In de vergadering van 25 mei stelde de gemeenteraad van Voorschoten het beleid voor klimaatadaptatie vast. Het beleid beschrijft hoe de gemeente de komende jaren gaat zorgen voor een groene, leefbare en klimaatrobuuste omgeving.

Voorschoten bereidt zich voor op de toekomst en de veranderende weersomstandigheden. Zo ligt er een opgave om de leefomgeving robuust en veerkrachtig in te richten. Met het klimaatadaptatiebeleid is er nu overeenstemming over de kaders waarbinnen het dorp de komende jaren kan worden ingericht. Denk aan de zorg voor voldoende groen voor verkoeling, het verminderen van overlast bij een regenbui of het klimaatadaptief bouwen en verbouwen van woningen en andere panden.

Trots

Begin dit jaar lag het beleid zes weken ter inzage. “We ontvingen goede suggesties, evenals een roep om meer actie en concrete maatregelen”, zegt wethouder Hubert Schokker. “Dat willen wij natuurlijk ook. Ik ben er dan ook trots op dat we net als bijvoorbeeld Leiden en Zoeterwoude niet alleen zeggen dat we klimaat een belangrijk thema vinden, maar er ook beleid voor maakten. Nu we het eens zijn over de kaders gaan we de volgende stap zetten, gericht op de uitvoering. Dit betekent dat we goede gesprekken gaan voeren, met ruimte voor inwoners, ondernemers en woningcorporaties om te participeren. Samen gaan we aan de slag om ons dorp groen, leefbaar en klimaatrobuust te houden, ook voor toekomstige inwoners.”

Bekijk het rapport

Wilt u het klimaatadaptatiebeleid bekijken? U vindt het rapport Groen, leefbaar & klimaatrobuust Voorschoten op de website van de gemeente.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatiebeleid

Door: Gemeente Voorschoten