Voorschoten

Verduurzamen vastgoed gemeente Voorschoten

Gemeente verduurzaamt eigen vastgoed

De gemeente Voorschoten is eigenaar van een aantal gebouwen. Denk aan het gemeentehuis, buurtcentra, kinderdagverblijven, scholen of sportcomplexen. De gemeente wil voldoen aan de wetgeving. In 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn, dus ook die van de gemeente. Daarom verduurzaamt de gemeente de komende jaren haar eigen gebouwen.

In sommige gebouwen werken medewerkers van de gemeente, maar in andere gebouwen zitten huurders. Denk aan een peuterspeelzaal of een organisatie die activiteiten voor inwoners organiseert. Voordat de gemeente een gebouw verduurzaamt, overlegt ze daarover met de huurders.

Natuurlijke vervangingsmomenten

Het kan gaan om kleine maatregelen, zoals het vervangen van de lampen door LED-verlichting. Maar ook om grotere ingrepen, zoals het isoleren van het gebouw en het plaatsen van een warmtepomp. De werkzaamheden om te verduurzamen sluiten zoveel mogelijk aan op de natuurlijke vervangingsmomenten. Moet het glas vervangen worden? Dan plaatst de gemeente meteen HR++glas. En bij het plaatsen van zonnepanelen vervangt de gemeente ook het dak, als dat bijna aan vervanging toe is.

De Boschbloem

Buurtcentrum De Boschbloem is een van de eerste gebouwen die de gemeente verduurzaamde. Dit was onderdeel van een pilot van het verduurzamen van twee gebouwen. Het doel is om ze bijna energieneutraal te maken. De ervaringen die de gemeente opdoet, neemt ze mee in het vervolgproject ‘Verduurzamen gemeentelijk vastgoed’. De komende jaren komen alle gebouwen aan de beurt als dat nodig is. De gemeente betaalt als eigenaar voor de maatregelen. Daarvoor vraagt de gemeente soms een huurverhoging. Daar staat tegenover dat het energieverbruik omlaag gaat. Bijvoorbeeld door het opwekken van stroom met zonnepanelen. De huurder krijgt dan een lagere energierekening.

Verduurzamen doet de gemeente met de volgende stappen:

1 Vraag naar warmte verminderen (bijvoorbeeld door goed isoleren);

2 Goede ventilatie in het gebouw plaatsen;

3 Warmteafgiftesysteem (bijvoorbeeld radiatoren) plaatsen in het gebouw dat geschikt is voor lage temperatuurverwarming;

4 Kiezen voor een alternatieve warmtebron als dat kan, anders aansluiten op een warmtenet.

Tegelijkertijd wil de gemeente het gebruik van elektra en water verlagen.

Duurzaam Voorschoten

De gemeente legde in juni 2021 een voorstel voor aan de Raad om de eigen gebouwen te verduurzamen. Dit gebeurt aan de hand van de Visie op Energie en Klimaat. Ook de landelijke energiemaatregelen hebben invloed op de ambities om te verduurzamen.

In 2023 is de Lokale Energie Strategie (LES) vastgesteld. Hierin staat hoe Voorschoten aan de internationale, nationale, regionale en lokale klimaat- en energieafspraken gaat voldoen. Daarnaast wil de gemeente in de toekomst alle energie opwekken uit energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De overige 20% willen we halen uit restwarmte of geothermie uit de buurt van onze regio.

De gemeente Voorschoten is van plan om aan te sluiten bij het ‘Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed’ van de provincie Zuid-Holland. Met dit programma wil de provincie het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in de provincie versnellen om zo de CO₂-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Voorschoten kan zo leren van en haar ervaringen delen met andere gemeentes en andere partijen.

Hier leest u welke maatregelen de gemeente nam bij De Boschbloem.