Voorschoten

Windenergie, buurtaccu’s en uitbreiding van het energienet in Voorschoten

Aan de slag met duurzame energie

De gemeente Voorschoten wil in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken. 80% daarvan wil ze zelf opwekken. Windenergie, buurtaccu’s en middenspanningsruimtes kunnen daarbij helpen. Daarom schreef de gemeente een plan. In dat plan staan punten die ze belangrijk vindt en mogelijkheden en voorwaarden om op deze manieren energie op te wekken en op te slaan.

Er is veel aandacht voor duurzame energie, daarom komen er regelmatig nieuwe technieken om energie op te wekken of op te slaan. Ook kunnen regels vanuit de Rijksoverheid veranderen. De gemeente wil het plan daarom aanpassen aan veranderingen als dat nodig is.

Windenergie

Er is in Voorschoten op dit moment niet veel ruimte voor het opwekken van energie door wind. En er zijn ook regels. In Voorschoten staan veel huizen en gebouwen. Daarom mogen er alleen kleine tot middelgrote windturbines komen. We kunnen zo alleen op kleine schaal windenergie opwekken.

Misschien kunnen we in de toekomst kleine windturbines gebruiken om op een slimme manier vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Op dit moment heeft de gemeente nog geen doelen gesteld voor het opwekken van energie door wind. Als inwoners een windturbine willen plaatsen, dan moeten zij daar een omgevingsvergunning voor aanvragen. En de windturbine moet veilig zijn, in de omgeving passen en weinig gevolgen hebben voor de natuur en mensen die in de omgeving wonen.

Buurtaccu’s

Buurtaccu’s kunnen voor onze gemeente heel waardevol zijn voor het energiesysteem, als je ze op de juiste manier gebruikt. Wanneer je te veel (duurzame) energie opwekt, kun je deze in een buurtaccu opslaan om die later te gebruiken. Het is belangrijk dat buurtaccu’s niet zorgen voor te grote belasting van het elektriciteitsnet om netcongestie* te voorkomen.

Er zijn op dit moment nog maar weinig wettelijke regels speciaal voor buurtaccu’s. De gemeente heeft zelf geen plannen om buurtaccu’s te installeren. Als inwoners of bedrijven een buurtaccu willen, moeten zij samenwerken met de netbeheerder. Ook moet er overleg zijn met de buurt en moet er rekening worden gehouden met eigenaren van grond. De buurtaccu’s moeten ook veilig en duurzaam zijn.

Middenspanningsruimtes

We gebruiken steeds meer elektriciteit. Daarom moet het elektriciteitsnet groter worden. Er moeten dan ook meer middenspanningsruimtes** (MSR's) komen. Netbeheerder Liander plaatst deze in samenwerking met de gemeente.

We willen besparen op elektriciteit en op hetzelfde moment neemt de vraag naar duurzame elektriciteit toe. Bijvoorbeeld in plaats van brandstof en aardgas. Zo gaan er steeds meer mensen elektrisch rijden. Daarnaast heeft de keuze tussen warmtenetten voor groepen en warmtepompen per persoon, invloed op hoeveel MSR’s er nodig zijn. Liander regelt het per buurt zo dat bewoners er zo min mogelijk last van hebben. De gemeente wil mogelijk maken dat er zo snel mogelijk nieuwe MSR’s komen waar dat nodig is. Zo wil ze meewerken aan de energietransitie.

Samen aan de slag

Voor deze veranderingen is het nodig dat we samenwerken en ons aanpassen. Het is een kans om Voorschoten duurzamer te maken en om samen sterker te worden. Samen kunnen we bouwen aan een groene toekomst met duurzame energie, waarin iedereen een rol heeft. We nodigen iedereen uit om mee te doen, om ideeën te delen en om samen de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen.

Meer weten?

  • De notitie met de uitgangspunten van gemeente Voorschoten over windenergie, buurtaccu’s en middenspanningsruimtes vind je onderaan dit artikel.
  • Heb je vragen, ideeën of wil je aan de slag? Mail dan naar: duurzaam@voorschoten.nl

*Netcongestie is ‘file’ op het elektriciteitsnet. Dit ontstaat wanneer er op een moment te veel vraag naar energie is of te veel energie van zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het net. Het netwerk raakt dan overbelast.

**Een middenspanningsruimte noem je ook wel een transformatorhuisje. De energieleverancier brengt energie naar woningen via de kabels van het energienet. Hiervoor moet de elektriciteit eerst worden teruggebracht van een hogere spanning naar de spanning die je in jouw woning gebruikt (230 Volt). Dat gebeurt in een middenspanningsruimte.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Voorschoten

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten