Voorschoten

Drukbezochte informatieavond duurzaamheid Krimwijk

Op dinsdag 24 oktober waren alle woningeigenaren van de Krimwijk welkom bij een bijeenkomst over het verduurzamen van de woningen. Zo’n 70 bewoners waren aanwezig om meer informatie te krijgen over de woningscans en de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen en uiteindelijk aardgasvrij te maken.

Wethouder Hubert Schokker heet iedereen welkom. “Ik ben blij met de goede opkomst. Goed om te zien dat dit onderwerp leeft. En goed ook om met elkaar in gesprek te zijn over dit onderwerp. Als we onze huizen energieneutraal maken hebben de toekomstige generaties daar baat bij.”

Waarom de Krimwijk?

Onno de Vries van +Anderen vertelt over het wijkuitvoeringsplan. De Krimwijk is de eerste wijk waarvoor de gemeente samen met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties een uitvoeringsplan opstelt. Er zijn meerdere redenen dat voor deze wijk is gekozen. De wijk heeft een nieuw en een oud deel. In het nieuwe gedeelte hebben de woningen goede energielabels en is de stap naar aardgasvrij sneller te maken. In het oude gedeelte van de wijk zijn al veel bewoners actief aan de slag gegaan met het treffen van maatregelen. Omdat de woningen ouder zijn moeten de eigenaren daar meerdere stappen nemen om tot een goed energielabel te komen. Het is het belangrijkste dat ze starten met het nemen van isolerende maatregelen. In dit oude deel van de wijk is de Belangenvereniging Krimwijk actief. De vereniging deed al veel onderzoek naar het verduurzamen van de woningen en mede daardoor zijn er al veel bewoners aan de slag gegaan.

Wat willen de aanwezigen weten?

Hiervoor stelt Onno de zaal een paar vragen. De input van deze avond zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Er zijn ongeveer evenveel bewoners van de oudere woningen als van de nieuwe woningen. Vooral eigenaren van een rijtjeswoning en iets meer dan de helft was ook bij de vorige bijeenkomst aanwezig. De aanwezigen willen meer weten over subsidiemogelijkheden, een warmtepomp, het verduurzamen van een appartementengebouw maar vooral zijn zij geïnteresseerd in wat de mogelijkheden zijn voor hun woning.

Er is al veel gebeurd de afgelopen periode. Samantha Ziolo van +Anderen vertelt over de stappen die al zijn gezet en nog worden gezet om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Op deze pagina vind je het overzicht.

Constant Thunissen van de Belangenvereniging Krimwijk benadrukt dat de overheid het niet alleen kan, maar daarbij de hulp van de inwoners nodig heeft. De belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners. Meer informatie vind je op hun website.

Woonwijzerwinkel

Erik van Pienbroek van de Woonwijzerwinkel koppelt de resultaten terug van de woningscans die eerder zijn gehouden. De rapporten van de woningscans zijn te bekijken op deze pagina. 

In de wijk staan oudere woningen en woningen uit 2008. De oudere woningen zijn vaak nog niet goed geïsoleerd, dus de eerste stap bij deze woningen zou moeten zijn om ze te isoleren. Met dakisolatie kan 20-25% op gas bespaard worden, met een spouwmuur 15% en met vloerisolatie 10%. Kies je daarna voor een warmtepomp in combinatie met een warmwaterboiler, dan kun je 97% gas besparen. De energiekosten nemen dan natuurlijk wel toe.

Is je huis geïsoleerd, dan kun je kiezen voor een (hybride) warmtepomp. De nieuwere woningen zijn al goed geïsoleerd. Bij deze woningen komt nu het moment dat ze voor het eerst hun cv-ketel gaan vervangen. Een interessant moment om over te stappen op een (hybride) warmtepomp.

Als je je woning isoleert is het belangrijk om ook goed te ventileren. Anders krijg je schimmel in de woning. Neem daarom bij HR++ glas altijd ook ventilatieroosters. En bijvoorbeeld een mechanisch ventilatiesysteem in douche. Neem je zonnepanelen en/of ga je elektrisch koken, dan moet de meterkast worden uitgebreid van een 1-fase naar een 3-fasenkast.

(Hybride) warmtepomp

Heeft je woning een energielabel C dan kun je kiezen voor een hybride warmtepomp (deze kan verwarmen met elektriciteit, maar ook met gas). Met een energielabel A of B kun je ook kiezen voor een warmtepomp. Bij deze laatste optie moet je gebruikmaken van een convector- of vloerverwarming. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om je woning bij te verwarmen met bijvoorbeeld een infraroodradiator. Maar kijk daarmee uit, want als je vier keer zoveel elektriciteit verbruikt voor het verwarmen van je huis dan gas, dan wordt het alsnog duurder.

Quickwins

Er zijn ook quickwins mogelijk. Denk aan spaarlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie en pas je brievenbus aan. Er gaat vaak veel warmte verloren via de brievenbus. Ook met boosters onder de verwarming bespaar je energie.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van de Woonwijzerwinkel of kom langs.

Wijkuitvoeringsplan verder uitwerken

Ten slotte stelt Onno de aanwezigen nog een aantal vragen. De meeste bewoners hebben al maatregelen genomen. Van radiatorfolie tot zonnepanelen. Veel zijn geïnteresseerd of willen meer weten over een warmtepomp, dakisolatie of zonnepanelen. Van de gemeente hebben ze vooral informatie nodig over wat ze kunnen doen en over subsidies. Deze informatie zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het wijkuitvoeringsplan.

De wethouder sluit de avond tevreden af. Hij bedankt de bewoners voor hun aanwezigheid en stelt dat er veel informatie is gedeeld maar dat er ook nog veel vragen zijn. Binnenkort wordt er een avond georganiseerd voor VVE’s en de gemeente komt zeker terug op de behoeften die er leven.