Voorschoten

Aardgasvrij Krimwijk

Een wijkwarmteplan voor de Krimwijk

In het nationale Klimaatakkoord en in de transitievisie warmte van de gemeente Voorschoten is afgesproken dat we in 2050, in plaats van met aardgas, alle gebouwen op een duurzame manier willen verwarmen.
Dit betekent dat we als gemeente, woningcorporaties, huiseigenaren, huurders en ondernemers de komende dertig jaar samen aan de slag gaan.

De Krimwijk lijkt een heel geschikte wijk om te starten, omdat er al veel bewoners actief bezig zijn met het verduurzamen van de woningen. We beginnen daarom dit jaar met een wijkwarmteplan voor de Krimwijk. In dit plan staat welke stappen er nodig zijn om de woningen voor te bereiden op de overstap, en welke ondersteuning daarvoor geboden kan worden. Het wijkwarmteplan voor de Krimwijk maken de gemeente, woningcorporaties, bewoners en ondernemers samen en zal in 2024 af zijn.

Aan de slag in de Krimwijk

Voor de Krimwijk lijkt een elektrisch, persoonlijk alternatief het meest logisch. Dat betekent dat bewoners zelf kunnen overstappen van aardgas naar bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, maar we onderzoeken de komende periode ook andere mogelijkheden. Het komende jaar gaan we verder uitzoeken wat er nodig is om de gebouwen klaar te maken voor die overstap. We zetten daarvoor de volgende stappen. 

Stappenplan

Fase 1 Plan van aanpak - November 2022- februari 2023
- In gesprek met woningcorporaties, netbeheerder Liander en de Belangenvereniging Krimwijk.
- Digital vragenlijst voor bewoners in de Krimwijk om zo alle vragen en zorgen op te halen.
- Twee bijeenkomsten op 6 en 13 december (fysiek en digitaal). Hier haalden we vragen, zorgen en ideeën op die we verwerkten in het Plan van aanpak.

Resultaat: De presentatie, het verslag en het Plan van Aanpak zijn onderaan deze pagina te downloaden. 

Fase 2 Informeren en in gesprek - Februari 2023- oktober 2023
Na de eerste fase waarin we hebben vastgesteld welke vragen we nog met elkaar moeten gaan beantwoorden en wat bewoners daarbij belangrijk vinden, hebben we een aantal uitgangspunten waar we mee aan de slag gaan. Een deel van de wijk kan al concrete stappen nemen om hun woning ‘aardgasvrij-ready’ te maken. Andere woningen zijn al klaar om helemaal van het aardgas af te gaan.

In deze fase organiseren we diverse acties:
- De Duurzaamheidsbus (juli 2023)
- Gesprekken met VvE's en VVE Netwerk Voorschotn
- Bijeenkomst voor woningeigenaren in oktober 2023

Resultaat: Na deze stap hebben we het eerste concept van het wijkwarmteplan waarin we overzicht bieden met mogelijk maatregelen per type woning en geven we meer informatie over de ondersteuning om deze stappen ook echt te maken.

Resultaat: De uitgevoerde woningscans zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Fase 3 Verwerken en feedback ophalen - November - januari 2024 
In deze fase gaan we met elkaar in gesprek over het eerste concept wijkwarmteplan en willen we dit plan verder uitwerken tot een definitief plan. 

Fase 4 Besluitvorming en uitvoering - Februari 2024
We delen het wijkwarmteplan voor de Krimwijk met bewoners en het college en de gemeenteraad stellen het vast. Ook bij de uitvoering van het wijkwarmteplan blijven we met bewoners en partners in gesprek over vervolgstappen en uitvoering van het plan.

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de online nieuwsbrief van Voorschotenvoorduurzaamheid. Klik HIER
Meer lezen over de Transitievisie Warmte en andere wijken? Ga naar www.voorschoten.nl/aardgasvrij

Heb jij een vraag over verduurzaming?

Planning

Fase 1 Plan van aanpak Fase 2 Informeren en in gesprek Fase 3 Verwerken en feedback ophalen Fase 4 Besluitvorming en uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Astrid ter Borgh