Voorschoten

Plan van Aanpak wijkwarmteplan Krimwijk gereed!

Samen met inwoners en ondernemers uit de Krimwijk is er een plan van aanpak voor het wijkwarmteplan opgesteld. Het wijkwarmteplan is een aanpak waarin staat hoe bewoners, ondernemers, woningcorporaties en de gemeente samen de Krimwijk gaan verduurzamen. Het doel daarbij is dat alle woningen in 2030 klaar zijn om van het aardgas af te gaan, en over te stappen op een duurzaam alternatief.

In het plan van aanpak staat beschreven hoe het wijkwarmteplan in 2023 gemaakt gaat worden. Welke mensen, gesprekken en informatie is daar voor nodig? En hoe ziet de planning eruit? In november 2022 zijn wee bijeenkomsten (één fysiek en één online) gehouden waar met bewoners is gesproken over dit proces, hun vragen, ideeën en zorgen. Ook is er via een online vragenlijst onder bewoners meer informatie opgehaald over hoe, waarom en wanneer men bereid is zijn/haar huis te verduurzamen.

Wilt u op de hoogte blijven en meedenken?
Door uw e-mailadres achter te laten ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief over dit project. 
Ga naar: https://nl.surveymonkey.com/r/G95MK7Y