Voorschoten

Energiebespaarlening met 0% rente mogelijk voor huishoudens met verzamelinkomen tot €45.014 per jaar

Door: Gemeente Voorschoten

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november 2022 geen rente op een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Dit is een van de maatregelen om bewoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun koopwoning.

Laagdrempelig

Huishoudens die in aanmerking komen betalen gedurende de gehele looptijd van hun lening geen rente ongeacht de ontwikkeling op de kapitaalmarkt. Het Rijk heeft de intentie de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Het Warmtefonds komt binnenkort met meer maatregelen om verantwoord lenen voor verduurzaming laagdrempeliger te maken voor eigenaar-bewoners met weinig leenruimte.

Energierekening

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “We weten dat elke euro die je besteedt aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening bij het Warmtefonds een uitkomst. Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening terug te dringen.”

Meer informatie

- Wil je meer informatie over de energiebespaarlening? Kijk op de website van het duurzaam bouwloket.

- Lees het persbericht van het Warmtefonds en de laatste updates over de uitbreiding van de voorwaarden op de website van het Warmtefonds.

- Lees het persbericht van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.

Energietransitie

De overheid stimuleert duurzame initiatieven

Door: Gemeente Voorschoten