Voorschoten

Subsidieregeling provincie Zuid-Holland Lokale initiatieven in de energietransitie 2023

De provincie Zuid-Holland lanceert de Subsidieregeling Lokale initiatieven in de energietransitie 2023. Met deze regeling wil de provincie lokale initiatieven stimuleren die bijdragen aan een eerlijke en duurzame energietransitie. Vanaf 1 september 2023 gaat de subsidieregeling van start. Er is een bedrag van maximaal € 250.000 beschikbaar tot het einde van dat jaar. Voor de periode 2024-2027 worden mogelijk nieuwe middelen beschikbaar gesteld.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere wat je noemt privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen voor hun lokale energie-initiatieven. De regeling geldt voor verschillende soorten projecten, zoals kleinschalige collectieve zon-op-dak projecten, lokale warmte-initiatieven, besparingsinitiatieven, en lokale energiesystemen. Het bevorderen van inclusiviteit is een belangrijk aspect bij de aanvragen.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

De subsidie kan worden gebruikt voor diverse kosten, waaronder het ontwikkelen van projectplannen, projectbegeleiding, communicatieplannen en communicatiemiddelen, het organiseren van bewonersbijeenkomsten, en het inrichten van administratie voor leden en projectactiviteiten. Ook kunnen experts op bestuurlijk, juridisch, technisch en financieel gebied worden ingehuurd.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Geïnteresseerden moeten de subsidieregeling goed doornemen om te controleren of zij aan de voorwaarden voldoen. Elk type project heeft specifieke eisen., Die staan in de betreffende paragrafen van de regeling. Voor het aanvraagformulier is een e-herkenning account (minimaal EH2+) nodig. Dit account maakt het mogelijk om digitale documenten en aanvragen bij de overheid in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van eHerkenning.

Bij eventuele vragen of voor verdere ondersteuning kunnen geïnteresseerden contact opnemen via energie@pzh.nl.

Belangrijke data en aanvullende informatie

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling begint op 1 september 2023. De hoogte van de subsidie varieert per type project en mag in sommige gevallen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Projecten van minder dan € 2.500 kunnen geen subsidie krijgen.

Over de regeling is alles te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/subsidieregeling-lokale-initiatieven/