Voorschoten

Verduurzamen koopwoning aantrekkelijker voor particulieren en VvE's

Door: Gemeente Voorschoten

Het verduurzamen van een koopwoning wordt voor veel Nederlanders aantrekkelijker. Door een extra investering van het Rijk betalen VvE’s nu 1,5% minder rente voor een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot 60.000 euro betalen geen rente over hun lening. Daarnaast verhoogt het Nationaal Warmtefonds de maximale leenbedragen en kunnen mensen zonder leenruimte nu maximaal 10.000 euro rente- en (deels) aflossingsvrij lenen bij het Warmtefonds. Met deze maatregelen versnelt het Nationaal Warmtefonds in samenwerking met het Rijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het verduurzamen van een koopwoning wordt voor veel Nederlanders aantrekkelijker. Door een extra investering van het Rijk betalen VvE’s nu 1,5% minder rente voor een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot 60.000 euro betalen geen rente over hun lening. Daarnaast verhoogt het Nationaal Warmtefonds de maximale leenbedragen en kunnen mensen zonder leenruimte nu maximaal 10.000 euro rente- en (deels) aflossingsvrij lenen bij het Warmtefonds. Met deze maatregelen versnelt het Nationaal Warmtefonds in samenwerking met het Rijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Rentevrije lening voor inkomens tot 60.000 euro

In november 2022 introduceerde het Nationaal Warmtefonds de rentevrije Energiebespaarlening voor huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.014 euro. Gezien de grote belangstelling en de noodzaak om verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, is dit nu verhoogd tot 60.000 euro voor nieuwe leningen. Hierdoor kunnen ook middeninkomens hun energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp, dakisolatie of zonnepanelen sneller terugverdienen.

Zonder leenruimte toch verduurzamen

Niet iedere eigenaar-bewoner heeft de financiële ruimte om een lening af te sluiten om verduurzaming te financieren. Speciaal voor deze groep heeft het Warmtefonds een lening die rentevrij is, maar ook – de eerste vijf jaar – aflossingsvrij. Na vijf jaar wordt eenmalig de draagkracht getoetst. Alleen bij voldoende draagkracht gaat de woningeigenaar een maandelijkse aflossing betalen. Het maximale leenbedrag voor deze lening is nu verhoogd van 5.000 naar 10.000 euro. Zo kunnen mensen met een lager inkomen toch hun huis op een verantwoorde manier verduurzamen.

Maximale leenbedragen verhoogd

Investeren in energiebesparende maatregelen is de afgelopen jaren duurder geworden door hoge personeels- en materiaalkosten. Het Warmtefonds indexeert daarom de maximale leenbedragen. Een particulier die voorheen maximaal 25.000 euro kon lenen, kan nu maximaal 27.000 euro lenen. De indexatie is ook van toepassing op de maximale leenbedragen voor VvE’s en voor mensen die voor een maximum aan energiebesparende maatregelen gaan met een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP / ZEP+).

Vereniging van Eigenaars stimuleren

Ten slotte wordt het voor 125.000 VvE’s in Nederland ook makkelijker en goedkoper om bij het Nationaal Warmtefonds te lenen. Door de extra investering van het Rijk is de rente op een VvE Energiebespaarlening met 1,5% verlaagd voor nieuwe leningen. Ook dit draagt bij aan de versnelling van de verduurzaming van koopwoningen in Nederland.

Bron: Warmtefonds.nl

Energietransitie

De overheid stimuleert duurzame initiatieven

Door: Gemeente Voorschoten