Voorschoten

Duurzaamheidstafel: Energiegebruik in de regio - de Duurzaamheidstafel zet cijfers op een rij

Energiegebruik van gebouwen en mobiliteit moet omlaag. Hoe staat het daarmee in onze regio? De Regionale Energie Strategie (RES) onderscheidt vier sectoren: 1. De gebouwde omgeving 2. Mobiliteit (verkeer en vervoer) 3. Industrie 4. Landbouw. In de regio Holland Rijnland spelen vooral de gebouwde omgeving (53% van het energiegebruik) en mobiliteit (29%) een rol. De ambities zijn om het verbruik door de gebouwde omgeving in 2030 met 15 % te verminderen t.o.v. 2014 en door mobiliteit met 11%. De verwachting is dat industrie en landbouw ongeveer hetzelfde zullen blijven. Hierna wordt nader ingegaan op het energiegebruik in die twee grootste sectoren, in de regio en bij vier gemeenten.

De regio Holland Rijnland

De cijfers zijn thans beschikbaar tot en met 2021 en in dit laatste jaar was er een koude periode waardoor het verbruik relatief hoog was. De verwachting is dat het verbruik door de gebouwde omgeving in 2022 een stuk lager zal zijn. De invloed van het weer wordt bevestigd door het feit dat de stijging in 2021 alleen voor de gebouwde omgeving is te zien en niet voor verkeer en vervoer: immers, als het koud is wordt er meer gestookt maar niet per sé meer gereden. De sector verkeer en vervoer lijkt overigens na een valse start op de goede weg te zijn, maar in de laatste jaren 2020 en 2021 was mobiliteit sterk beperkt als gevolg van de pandemie.

Voorschoten

Wat valt op in Voorschoten:

• Voor de gebouwde omgeving scoort Voorschoten matig, opvallend want er zijn nauwelijks huizen bijgekomen, zie tabel verderop. Hier moet duidelijk nog een tandje bij. Vooral omdat in Voorschoten het totale energie verbruik grotendeels bepaald wordt door de gebouwde omgeving (ca 75%).

• Verkeer en vervoer lijkt goed op weg, hoewel we pas met de cijfers van 2022 zullen weten welk deel van de daling een gevolg van de pandemie is geweest.

 Oegstgeest

Wat valt op in Oegstgeest:

• In de gebouwde omgeving mist het gebruik van 2019.

• Het energieverbruik ligt iets lager dan in Voorschoten, in lijn met iets minder woningen.

• Fikse toename in 2021 terwijl er niet veel woningen zijn bijgebouwd.

• Het energieverbruik voor verkeer en vervoer ligt veel hoger dan in Voorschoten, dat komt door de autoweg die door Oegstgeest loopt en aan deze gemeente wordt toegerekend.

• Een sterke toename bij verkeer en vervoer. Dat is de trend sinds 2014, in plaats van afnemend zoals is afgesproken.

Leiden

Wat valt op in Leiden:

• In de gebouwde omgeving neemt het energieverbruik niet af. Dit komt met name door de sterke toename van het aantal nieuwe woningen, zie de tabel verderop.

• Bij verkeer en vervoer gaat het de laatste twee jaar goed, maar ook hier geldt mogelijk een grote invloed van de pandemie.

• De bijdrage van verkeer en vervoer in het totale energieverbruik is minder dan de helft van de gebouwde omgeving.

Alphen aan den Rijn

Wat valt op in Alphen:

• Bij de gebouwde omgeving komt het verbruik aardig overeen met de gewenste trend, ondanks de extra woningen die er in 2014-2022 zijn bijgekomen.

• Het energieverbruik voor verkeer en vervoer is meer dan de helft van het verbruik in de gebouwde omgeving, waarschijnlijk door toerekening van het verkeer op de N11 en N207. We zien een vergelijkbare ontwikkeling met andere gemeenten.

Aantal woningen groeit - in Voorschoten maar langzaam

Het energiegebruik in de gebouwde omgeving hangt samen met het aantal woningen. Voor Voorschoten lijkt dit de verbruiksgroei in 2017 te kunnen verklaren, maar die in 2021 niet. In Voorschoten groeide de woningvoorraad met 4% sinds 2014. Het gemiddelde in de regio ligt op meer dan het dubbele: 9%.