Voorschoten

Gasunie organiseerde webinar over warmtetransportnet WarmtelinQ

Op maandag 22 mei organiseerde Gasunie een webinar over WarmtelinQ, de ondergrondse transportleiding die wordt aangelegd om restwarmte uit de Rotterdamse haven te vervoeren. Met die restwarmte kunnen huizen en bedrijven in Zuid-Holland worden verwarmd. Ook warmte van andere warmtebronnen kan via WarmtelinQ worden vervoerd.

Een warmtenet is een alternatief voor verwarmen met aardgas. Omdat de restwarmte uit de haven van Rotterdam anders ongebruikt zou blijven, is WarmtelinQ een duurzame manier van verwarmen die de CO2-uitstoot vermindert. Begin 2022 is Gasunie gestart met de aanleg. Naar verwachting kan medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten worden geleverd.

Tracé met deelvarianten

De ondergrondse leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. Vandaar is de leiding gepland via Voorschoten naar Leiden. Voor dat deel bepaalden WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland een route met soms verschillende opties. Voor het deel van dat door Voorschoten zou gaan lopen is er maar één optie.

Niet tot aan de voordeur

De WarmtelinQ-leiding is te vergelijken met een snelweg. De leiding brengt de warmte straks niet tot de voordeur van de huizen en andere gebouwen. Daar zijn weer nieuwe, regionale en lokale, leidingen voor nodig. De warmte van de hoofdtransportleiding wordt doorgegeven aan een regionale leiding via een zogenaamd warmteoverdrachtstation.

Aanmelden?

Het online webinar vond plaats op 22 mei van 19.30 tot 21.00 uur voor alle geïnteresseerden. Heb je hier vragen over? Dan kun je ze mailen naar communicatie@warmtelinq.nl. Binnenkort kun je het webinar hier terugkijken.